تبلیغات
دفاع مقدس ، شرافت و شجاعت مظلومانه - نقش پشتیبانی و مهندسی جنگ در دفاع مقدس

دفاع مقدس ، شرافت و شجاعت مظلومانه

با یاد آن روزهائی که مرد از نامرد تشخیص داده می شد . گروه پژوهشی معارف انقلاب اسلامی شهرستان آران و بیدگل

نویسنده :عباس جندقیان
تاریخ: 14 دی 89 11:20
منبع : سایت کانون جهادگران جهاد سازندگی
صدام بعثی در روز 26 شهریور 59 در جلسه ای فوق العاده ای مجلس ملی عراق حاضر شد و گفت: من در برابر شما اعلام می كنم كه ما قرارداد ششم مارس 1975 را كاملاً ملغی می دانیم و شورای فرماندهی در این زمینه تصمیم خود را خواهد گرفت. این نطق صدام از فرستنده های رادیو تلویزیونی عراق ساعت 20:30 در تاریخ26/6/59 به صورت مستقیم پخش گردید.
پنج روز بعد یعنی 31/6/59 جمله ی گسترده ی نظامی خود را علیه ایران با 12 لشگر مسلح به مرزهای غربی، جنوب غربی و شمال غربی به طول بیش از یك هزار و سیصد كیلومتر شروع نمود. از هوا تا سر پل ذهاب و اسلام آباد و در جنوب تا پشت دروازه های اهواز و محاصره ی آبادان پیش رفت. شهرهای قصر شیرین، سرپل ذهاب، نفت شهر، هویزه، بستان، خرمشهر، و صدها روستا و بخش سقوط كرد و در كل بیش از چهارده هزار كیلومتر مربع از اراضی پنج استان خوزستان، ایلام، كردستان، باختران و آذربایجان غربی را به تصرف خود درآورد. مناطق مسكونی مراكز استان و شهرهای بزرگ ایران از جمله اهواز، باختران، ارومیه، تبریز، همدان، بوشهر، سنندج و غیره را مورد حملات هوایی قرار داد.
صدام در برابر چشم بینندگان تلویزیون حاضر شد و قرارداد الجزایر را پاره كرد و گفت: این قرارداد مربوط به زمانی است كه ما ضعیف بودیم. در حال حاضر ما قوی هستیم و به این قرارداد نیازی نداریم.
در شرایطی كه شهرها و اراضی جمهوری اسلامی ایران در اشغال صدام بود او در یك مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی در حالی كه مفاد منشور سازمان ملل متحد را سخره گرفته بود، گفت:
مردمی كه درگیر جنگ می شوند باید نتایج آن را بپذیرند، پس چه گونه می شود به مردمی كه شكست خورده اند بگویید این سرزمینتان؛ بفرمایید تحویل بگیرید!
مردم انقلابی جمهوری اسلامی ایران در برابر هجوم تجاوز كارانه به خروش آمدند و از سراسر كشور حركتی عظیم انجام گرفت و مردم كوچه بازار، گروه گروه به سوی جبهه ها رفته و برای جنگ و دفاع آماده شدند؛ به گونه ای كه حتی به كار گرفتن این نیروهای وسیع مردمی برای فرماندهان، مشكل و فكر تشكیل بسیج و منظم كردن آنان و تنظیم ارتش بیست میلیونی مطرح شدند.


نقش جهاد سازندگی در جنگ

وقتی حضرت امام (ره) فرمان تشكیل جهاد سازندگی را صادر فرمود، موجی عظیم به ساری عمق جامعه را تحت تأثیر قرار داد.
جهاد گام های آغاز را به كمك به روستاییان استوار نمود و فعالیتش را از سازندگی و به سازی كشور شروع كرد.
آری جهاد نامی آشنا برای مردم دشت و كوهستان، نامی دل آرام برای مردم كویر، هم نشینی دلسوز برای روستاییان و نوایی دل نشین به عمق درون همه ی انسان های پاك سرشت است.
این نهاد مقدس با داشتن جوانان مومن و فداكار و كم توقع، پس از 15 روز كه از شروع جنگ می گذشت، اولین اكیپ ها از سراسر كشور را به سوی جبهه های غرب و جنوب اعزام كرد و در خطوط مقدم جبهه و پشت جبهه مستقر نمود و از همان لحظه ی استقرار فعالیتهای مستمر و دشمن شكن خویش را آغاز كرد.
حضور ایثارگران جهاد سازندگی به مثابه قطره ای دریای خروشان امت حزب الله در كلیه ی سنگرها و صحنه ها نبرد، تأثیر شگرفی در تقویت و حمایت جبهه ها و گشودن راه های جدید در دفاع و كوتاه نمودن دست متجاوزان داشت. به تدریج با سامان گرفتن نیروهای شركت كننده در جنگ، حضور جهاد سازندگی در جبهه های نبرد. هر روز شكل مشخص تر و ابعاد دقیق تر و حساس تری پیدا می كرد. به لحاظ گستردگی فعالیتهای ایثارگران جهاد سازندگی، ارائه آمار و ارقام مشخص و دقیق از این فعالیت ها غیر ممكن است.
هر چند پشتیبانی و مهندسی جهاد در كلیه ی عملیات ها از ((ثامن الائمه)9 تا ((بیت المقدس 4))، خدمات شایان و شایسته ای نموده است، لیكن ما با در نظر گرفتن اجمال نویسی به ذكر پاره ای از تلاش های جهادگران در جنگ هشت ساله می پردازیم:
عملیات گسترده و پیروزمند والفجر 8 یك عملیات آبی – خاكی بی مانند بود. می توان به جرأت آن را یك جنگ مهندسی تمام عیار به شمار آورد كه پیروزی های به دست آمده در این عملیات بی نظیر با برنامه ریزی دقیق و حساب شده و به كارگیری نیروهای متعهد و متخصص جهادگر و مردمی و تلاش پیگیر و شبانه روزی و خدمت بی شائبه ی فرزندان برومند پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی با هماهنگی و وحدت و یكپارچگی نیروهای رزمی به وقوع پیوسته است. نخلستانها، باتلاق ها، نهرها،خاكریزها، جاده ها و پلها در سواحل شرقی اروند رود همواره نمایانگر و بازگو كننده ی تلاش و همت بی همانند سنگر سازان بی سنگری است كه در دل شبهای تاریك، تنها در جهت رضای پروردگار و باء و نصرت اسلام و پاسداری از خون گلگون كفنان حماسه ساز و یاری سپاه توانمند اسلام در صحنه های رزم پر شكوه و دشمن شكن، هشتمین و الفجرشان را آراستند.
از همه مهمتر اروند پرخروش كه در برابر نیروی ایمان و اراده توانا و همت بلند حماسه سازان تسلیم گشته و در مقابل ایستادگی و عزم راسخ آنان به تعظیم درآمده و مقدم عاشقان حق را برگرده ی خود پذیرا و در جهت پیروزی اسلام بر كفر به سرور و شادمانی پرداخته بود. در شبهای بی شماری همت و تلاش ساحل سازان بی سنگر را در زیر رگبار مسلسلهای فریب خوردگان به تماشا نشسته بود و باسرانگشت امواج بلند خود حدیث مقاومت و ایثار را در قالبی نوین به گوش ستارگان شب زمزه كرده و فضای عرصه ی پیكار را معطر ساخته بود.
این پیروزی عظیم، یعنی ساختن جبهه و تثبیت مواضع نه تنها تا كنون در هیچ یك از عملیات های سپاه اسلام در طول جنگ تحمیلی سابقه نداشته بود، بلكه بار دیگر توانایی های تخصصی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهد سازندگی را به نمایش گذاشت و دنیا را به شگفتی و حیرت واداشت. احداث پل بزرگ ((بعثت)) بر روی رودخانه خروشان اروند و از ابتكار جهاد بود كه از نظر فنی و موفقیت استراتژیك اهمیت ویژه ای داشت؛ و جز با الطاف خفیه ی الهی هیچ گاه میسر نبوده است.
عملیات كربلای (5) در شرایط زمانی و مكانی ای به وقوع پیوست كه دشمن بعثی به هیچ وجه تصور آن را نمی كرد. در این منطقه عملیاتی، ارتش بعث به كمك كارشناسان نظامی خارجی و صرف هزینه های بسیار هنگفت، قویترین و مستحكم ترین خطوط دفاعی را ایجاد نموده بود. به طوریكه فرماندهان و سربازان بعثی با اطمینان از نفوذ ناپذیری این خطوط، آن را دژ ((استواری)) نام نهاده بودند. ایجاد انواع میدان های مین و سیم های خاردار و سنگرهای بتونی در بخش های خاكی منطقه و ایجاد دریاچه ها و باتلاق های مصنوعی با عمق كم، نه تنها نیروی پیاده، بلكه عبور قایق را نیز نا ممكن می ساخت، از جمله ای این موانع بود. در انتهای این آب گرفتگی ها و در ساحل خط دفاعی دشمن، دهها ردیف سیم خاردار و موانع خورشیدی و میدان های وسیع مین و سنگرهای دیده بانی كمین قرار داشت؛ و در پشت این موانع نیز دژ خاكی بزرگی به ارتفاع 5 الی 6 متر به عرض 10 متر احداث شده و یك كانال بزرگ سیمانی نیز داخل این دژ تعبیه گردیده بود. قابل توجه این كه این موانع و خطوط دفاعی در پشت این دژ باز هم تكرار شده بود.
اما این خطوط عظیم دفاعی، با امدادهای غیبی خداوند، و با ایثارگری های رزمندگان اسلام و فرماندهی هماهنگ و قوی عملیات و اجرای طرح های پیچیده و عظیم عملیاتی و مهندسی – رزمی، كه در واقع حاصل تجارب سال ها ایثارگری توأم با اخلاص و خلاقیت دلیر مردان خطه توحید بوده است، آن چنان با سرعت در هم ریخت كه دشمن حتی تصورش را هم نمی كرد.
برای آن كه واحدهای مهندسی – رزمی لشگریان اسلام نتوانند از تجارب قبلی خود، در این منطقه بهره بگیرند، رژیم بعث استحكامات و موانع و مواضع پدافندی خود را به نحوی طراحی نموده بود كه از لحاظ مهندسی – رزمی سازماندهی جدیدی نیازمند بود.
در چنین شرایطی، گردان های پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی در منطقه مستقر شده و در قبل از عملیات با انجام كارهایی از قبیل: تردد نیروهای رزمی، ترمیم و تعریض و شن ریزی را های مواصلاتی و هم چنین احداث صدها سنگر و دهها مقر و قرارگاه جهت استقرار نیروهای عمل كننده و سنگرهای توپخانه، ادوات، اورژانس و غیره منطقه را برای انجام عملیات آماده می كردند.
در حین عملیات نیز، جهادگران گردان های پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی در زیر سخت ترین آتش دشمن جاده ها را جهت عبور وسائل نقلیه و امكانات مورد نیاز سپاهیان، درون آب گرفتگی ها تا خط مقدم دشمن امتداد داده و به جاده های تداركاتی نیروهای بعثی وصل نمودند و در این عملیات بهترین و با تجربه ترین نیروهایش به شهادت رسیدند. این عمل در پشروی سپاه اسلام بسیار مؤثر بود. در این راستا باید از رانندگان كمپرسی در جابه جایی و حمل خاك و رانندگان لودر و بولدوزر كه در زیر آتش شدید دشمن ایثارگرانه تلاش می كردند، یاد كرد.
علاوه بر این، سنگرسازان بی سنگر، پا به پای رزمندگان در عملیات پیش می رفتند و با دستگاه های لودر و بولدوزر، خود را به خاكریزهای دشمن – كه هنوز سقوط نكرده بودند – رسانیده و خاكرزیها و دیگر موانع را می گشودند كه در طول تاریخ جنگ تحمیلی بی سابقه و بی همانند بود.
هم چنین در حین عملیات، گردان های پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در تمامی مراحل پیشروی ها قدم به قدم برای سپاهیان توحید، خاكریز عملیاتی احداث نموده و مكمل رزم بی امان برادران رزمنده شان بودند. بعلاوه طرح ها و ابتكارات فنی – مهندسی نوینی در حین عملیات به اجرا درآمد كه شرح آن، در این مختصر نمی گنجد.
پس از انجام عملیات نیز، پاك سازی منطقه، تعمیرات ادوات محل مجروحان، احداث استحكامات برای جلو گیری از ضد حمله و ده ها فعالیت دیگر، وظایفی بود كه ((سنگرسازان بی سنگر)) عاشقانه به انجام رساندند.

جهاد سازندگی با استعداد بیش از شش قرارگاه فرماندهی، چهار تیپ و 40 گردان پشتیبانی و مهندسی جنگ و 25 ستاد پشتیبانی استان با تجهیزات كامل و ماشین آلات و با پذیرش مسئولیت مهندسی جنگ در كلیه ی محورهای عملیاتی جنوب و غرب با اعزام 540 هزار نیروی جهادگر و با اهدای بیش از 3100 شهید و 21 هزار جانباز و 1100 آزاده نقش عظیمی در 8 سال دفاع مقدس ایفاء نموده است.


اقدامات جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس
-1جاده سازی عملیاتی – نفوذی و كوهستانی-ییش از 77325 كیلومتر
2شن ریزی بیش از 100000 كیلومتر
3-احداث انواع پل (نفررو، بشكه یی، لوله یی، آلمینیومی، قادری، بتنی) 28100 مورد
4-دژ مستحكم 540 كیلومتر
5-سنگرهای انفرادی و اجتماعی 151281 مورد
6-سنگرهای خودرو، مهمات، تانك و نفبر 22500 مود
7-ایجاد مواضع توپخانه – مقرهای توپخانه 664 مورد
8-احداث بیمارستان و اورژانس صحرایی 520 مورد
9-ایجاد سد خاكی – اسكله خاكی 1470 مورد
-10محوطه سازی و ایجاد قرارگاه های تاكتیكی و مقر گردان ه- پادگان ها 370300 متر مربع
11-ایجاد كانال نفررو 25710 متر
12-ایجاد كانال آب 94732 متر
13-سایت موشكی، سكوی ادوات نظامی و پدافند هوایی 903 مورد
14-احداث باند هلی كوپتر 56 مورد
15-احداث دكل دیدبانی 44 مورد
16-حمل و نقل مهمات، آب رسانی، آب پاش جاده یی15000 مورد
17-احداث حسینیه، نمازخانه و ایستگاه صلواتی 15000 مورد
18-احداث حمام صلواتی 1270 مورد
-19حفر چاه عمیق و نیمه عمیق26 مورد
20-احداث پاسگاه عملیاتی جهت ایجاد امنیت 15000 مورد
21-تعمیرات ادوات راه سازی جهاد – سپاه - ارتش 15700 مورد
جستجو در وبلاگ
درباره من
موضوعات
لینک های مفید
فروشگاه مجله و کتاب الکترونیکی کیوسک 724
گالری والپیپر و عکس پس زمینه والپیپرهای ایرانی
قالب های حرفه ای وبلاگ
مجله تفریحی سرگرمی جزیره نشین
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :